Meny Stäng

Renovera och bygga om

Får jag renovera min lägenhet själv?

Som ägare till en bostadsrätt har du relativt stora möjligheter att renovera och inreda din lägenhet som du vill ha den. Det betyder dock inte att du är fri att göra vad som helst. Ska du utföra ett arbete som innebär att du gör ändringar i lägenhetens befintliga ledningar för värme, vatten, avlopp och el eller någon annan väsentlig ändring av lägenheten måste du ansöka om föreningens tillstånd att göra detta. Planerar du att göra ingrepp i en bärande konstruktion (ex vägg) måste du dessutom ansöka om bygglov från kommunen (se 29 § i föreningens stadgar).

Det är mycket viktigt att du säkerställer att dessa ändringar blir utförda av ett auktoriserat företag eller yrkesman och att de sker på ett fackmannamässigt sätt (se 28 § i föreningens stadgar). När arbetet är färdigställt vill vi att du tar kontakt med vicevärden för en besiktning av lägenheten.

Ändringar som inte kräver föreningens tillstånd

Enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar (se 28 §) ska du som bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla din lägenhet i gott skick. Det innebär att du har ansvar för allt underhåll inne i lägenheten (som t ex för tak, väggar och golv, och i förekommande fall också underliggande tätskikt samt för köks- och badrumsutrustning). Du behöver alltså inte ansöka om föreningens tillstånd när du ex ska:

  • Måla om väggar och tak
  • Tapetsera
  • Lägga nytt golv

Du kan läsa en mer detaljerad redogörelse för ansvarsfördelningen mellan föreningen och dig som bostadsrättshavare genom att klicka här.

Så här ansöker du om tillstånd

  1. Skriv ut och fyll i alla uppgifter på denna blankett.
  2. Skicka blanketten, en konstruktionsritning, behörighetsintyg för utförande entreprenör samt en kopia på ditt beviljade bygglov till vicevärden. Det kan du antingen göra via mejl eller genom att lämna dokumenten i föreningsexpeditionens brevinkast på Spelvägen 3 ök (kontakta vicevärden för aktuell portkod).
  3. När styrelsen har behandlat din ansökan återkommer de till dig med ett besked.

Viktigt att tänka på

Du som lägenhetsinnehavare och byggherre är skyldig att se till att din hantverkare är auktoriserad/behörig och att arbetet blir gjort på ett fackmannamässigt sätt (se 28 § i föreningens stadgar). Ett bristfälligt utfört arbete kan leda till att huset, du, din granne eller någon annan blir allvarligt skadad. Upptäcker föreningen, räddningsmyndigheter och/eller ditt försäkringsbolag att du har gjort otillåtna ändringar i din lägenhet, kan du vid ett tillbud eller olycka bli åtalad, skadeståndsskyldig och tvingad att sälja din lägenhet (se 31 § i föreningens stadgar). Chansa därför inte. Är du osäker på om det du vill göra kräver tillstånd och/eller särskild behörighet går det bra att fråga vicevärden om råd.

Säkerhetsdörr

Om du vill att byta din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr är det viktigt att tänka på två saker. Du bör dels välja mahogny som färg på dörren (då den ska likna de andra lägenhetsdörrarna i huset), dels vara noga med att se till att den nyckeltub som sitter monterad på den befintliga dörren blir överflyttad till den nya. Eftersom föreningen har som krav att alla lägenhetsdörrar ska ha en nyckeltub rekommenderar vi att du redan vid beställningen ser till att flytten av nyckeltuben blir inskriven i kontraktet. Om du har några frågor om detta går det bra att ställa dessa till vicevärden.

Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning hos Huddinge kommun. När du har fått din ansökan beviljad beställer du själv arbetet av ett lämpligt företag. Till föreningen skickar du en kopia på beställningen där det framgår vilka anpassningar du vill göra, samt vilket företag det är som utför arbetet. Har du några frågor om själva processen och hur den går till gör du bäst att ställa dessa direkt till Huddinge kommun. Vid frågor om föreningens medgivande till ev ändringar och de krav som vi ställer på arbetet är det vicevärden du bör kontakta.

sv_SESvenska