Meny Stäng

Nycklar och skalskydd

Boende

Kaba-nycklar. Hanteringen av föreningens låssystem med Kaba-nycklar som många medlemmar fortfarande har i sina ytterdörrar hanteras av Hellgrens lås. Du kan skaffa fler nycklar via vicevärden som du når genom kontaktformuläret.

Föreningens låssystem är spärrat, vilket innebär att bara en låssmed som Kaba har avtal med kan tillverka nya nycklar och cylindrar. Endast vicevärden har befogenhet att beställa sådana nycklar och cylindrar.

Nyckelbrickorna (taggarna) är värdehandlingar som du kvitterat ut och det är av yttersta vikt att du håller ordning alla nyckelbrickor.

Om du skulle tappa en nyckelbricka, så meddela det omedelbart till styrelsen. Då kan styrelsen spärra accessen genom att ta bort den ur systemet så ingen obehörig kommer in.

Nyckelbrickorna bara till för oss boende. Lämna aldrig ut nyckelbrickor till någon som inte bor här. För att släppa in andra för blomvattning och posthantering mm kan man använda porttelefonen som du öppnar via telefonen. Du behöver då bara lämna ut din lägenhetsnyckel och inte någon nyckelbricka.

Om en nyckelbricka inte används så ofta är det lätt hänt att det går månader eller t.o.m. år innan man upptäcker att man saknar den. Under tiden kan obehöriga använt den i månader.

Tänk på att om du inte använt din nyckelbricka på några dagar i en s.k. aktiv läsare (utanför porten) så tappar den accessen till de passiva RCO-läsarna. Du behöver då bara ”blippa” nyckelbrickan en gång i en aktiv läsare för att den ska fungera överallt igen.

Passiva RCO-läsare är de svarta cylindrarna som t.ex. sitter på inomhus på källardörrarna. De aktiva läsarna är de som t.ex. sitter utanför portarna.

Felanmälan och frågor om nyckelbrickor görs via e-post till styrelsen eller via telefon till fastighetsskötaren.

Anvisning för porttelefon, klicka här.

Anvisning för om du har problem med att öppna porttelefonen från din iPhone, klicka här.

Trygghetskameror. Föreningen har trygghetskameror som samlar bildmaterial i entréer. Det sker endast inomhus i föreningens lokaler och t.ex. personer som passerar entréer utomhus omfattas inte. Ljud tas inte upp och materialet sparas under begränsad tid, bara ett fåtal personer har tillgång till materialet och då endast vid behov. Styrelsen värderar löpande syftet och värdet av trygghetskamerorna.

Hyreslokaler

För dig som har hyreslokal i föreningen gäller följande: Behörigheten till lokalen läggs in på din nyckelbricka nr 1. Om du vill ha behörighet på fler nyckelbrickor, vänligen e-posta styrelsen. Ange då ditt lägenhetsnummer, (1-198, inte det 4-siffriga som Skatteverket och räddningstjänsten använder) ditt telefonnummer och e-postadress där vi kan nå er samt vilka nyckelbrickor du vill ha behörighet på.

Vägen till din lokal är alltid den kortaste och med minsta möjliga passage i områden som du inte behöver access till.

För att komma in i områden med RCO-läsare så måste nyckelbrickan först aktiveras i en aktiv läsare. Gör så här: Lägg nyckelbrickan i tre sekunder på en aktiv läsare.

sv_SESvenska