Meny Stäng

Skyddsrum

I föreningen Prinsessan utgörs skyddsrummen av en del av källaren i varje hus, totalt fyra stycken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar dem och vi som fastighetsägare har ett underhållsansvar för skyddsrummen i våra fastigheter.

När ställs skyddsrummen i ordning?

I fredstid får skyddsrummen användas till annat. Om regeringen beordrar höjd beredskap ska skyddsrummen ställas i ordning inom 48 timmar. Den höjda beredskapen är något regeringen kan besluta om vid krig eller konflikter i vårt närområde för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig.

Vem ställer i ordning skyddsrummen?

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.

Ditt närmaste skyddsrum

Du tillhör inget särskilt skyddsrum. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Ditt närmaste skyddsrum hittar du om du går in på MSBs webbplats.

När kan skyddsrum användas och av vem?

Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

Vad händer vid strömavbrott?

Vid elbortfall finns det en batteri-backup som gör att det fortfarande går att använda nyckelbrickan vid inpassering i trapphus och skyddsrum. Det finns även möjlighet att på kort varsel byta till vanlig nyckelcylinder. I skyddsrummen finns bl.a. manuella ventilationsaggregat så man kan ventilera utrymmena med handkraft.

Vad finns i skyddsrummet?

I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Vad ska man själv ta med sig till skyddsrummet?

Bra att ta med till skyddsrummet:

 • Ficklampa
 • Vatten (i flaska)
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-väska
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank

Skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

Skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden

Skyddsrumsskylt. Foto: MSB
sv_SESvenska