Meny Stäng

Trivselregler

Uppdaterat augusti 2023. Ersätter ordningsföreskrifter i informationspärmen från 2011.

Utöver vad stadgarna föreskriver, gäller följande:

Underhållsansvar

Du har som bostadsrättshavare och medlem skyldighet att känna till vad som gäller angående ditt eget ansvar, försäkringar med mera.

Att inte vara högljudd

Det ska vara tyst mellan:

– kl. 21:00 och kl. 08:00 på vardagar och mellan

– kl. 21:00 och kl. 10:00 på helger. Helg är lördag, söndag och röda dagar (allmänna helgdagar).

Tänk på att våra hus är lyhörda, särskilt i trappuppgångar och vid stängning av dörrar, även dörrar inom lägenheten. Informera dina grannar om ni kommer ha fest eller liknande. Reglerna gäller även på balkongerna och dina gäster och det är du som ansvarar för dem. Var hänsynsfull och tänk på dina grannars trivsel.

Borrning, bilning och spikning hörs ofta väldig långt p.g.a. att ljudet fortplantas i husets betong. Vid större renoveringar måste du informera dina grannar med ett meddelande i entrén och även kontakta föreningen / vice värden. Styrelsen vill påminna om vikten att anmäla renoveringar. Det är alltid bättre att anmäla en gång för mycket än för lite. Länk till information om renoveringar och ombyggnader.

Skräpa inte ner

Vi har väldigt fina gångvägar, gräsmattor och rabatter på vår mark. Släng aldrig fimpar eller annat från balkonger. Plocka upp efter din hund. Matning av fåglar och harar är inte tillåten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

Piska inte mattor, kläder etc. från balkonger eller fönster. Det finns avsedda platser för det på föreningens mark.

Ställ aldrig ut möbler, skräp, lådor, cyklar, barnvagnar eller annat på gård, i trappor och entréer eller källargångar. Det är inte tillåtet bland annat av säkerhets och brandskäl och kostar dessutom oss medlemmar mycket pengar att frakta bort.

Rökning i allmänna utrymmen såsom källare, trapphus, hissar, tvättstugor mm är förbjuden. Rökförbud gäller även vid lekplatserna och nära entréer och fönster.

Du får inte grilla på balkongen. Vill du grilla kan du göra det vid grillplatsen som finns vid port 7 eller vid uteplatsen vid port 19. Har du använt ute- eller grillplatsen ska du naturligtvis städa efter dig samt ställa i ordning möblerna. Om du har grillat, se till att grillkolet har slocknat ordentligt innan du slänger det.

Häll inte ut fett i avloppet. Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp.

Avfall och sopor

För avfall och sopor gäller särskilda regler.

Allmän aktsamhet och gemensamma kostnader.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om du spiller något eller skräpar ned utomhus, i hiss eller trapphus är det du själv som ansvarar för att städa efter dig.

Om akut skada inträffar i huset eller i din lägenhet ska du anmäla detta till fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns här på hemsidan samt på anslagstavlan i din port.

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. Om man vill vädra lägenheten under vintern ska man göra det rejält och under en kort period, istället för att vädra lite under en lång period. Stäng aldrig av värmeradiatorer helt eller lämna fönster öppna under den kalla årstiden, för att inte riskera söndersprängning på grund av frysning.

Säkerhet

Se upp så ingen smiter in bakom ryggen när du går in genom ytterportarna. Låt aldrig okända människor följa med dig in i porten när du går in eller ut. Följ reglerna för nyckelbrickorna.

Ställ aldrig upp ytterportar mer än tillfälligt för tex flytt och då under konstant uppsikt. Håll källardörrar, trapp- och källarfönster stängda.

Din lägenhet ska enligt lag och hemförsäkring vara utrustad med brandvarnare. Glöm inte att regelbundet kontrollera att den fungerar.

Fordonstrafik och parkering

Parkering på föreningens mark är förbjuden utom på förhyrda parkeringsplatser. Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag om att bevaka detta.

Framför förhyrt garage får fordon uppställas endast tillfälligt för tvättning eller annat arbete som inte lämpligen kan utföras i garaget.

Fordonstrafik på låghusets framsida är tillåten i begränsad omfattning. Denna möjlighet är endast avsedd för transport av tyngre gods och rörelsehindrade personer samt för arbetsfordon och taxi. Vid i- och urlastning bör ses till att man inte utgör hinder för andra fordon och för gångtrafikanter till och från portarna. Det är inte tillåtet att utföra underhållsarbete på fordon på dessa ytor.

Tvättstugeregler

För tvättstugor gäller särskilda regler.

Regler för parkeringsplatser och garage

I garage och på parkeringsplatser gäller särskilda regler.

    sv_SESvenska