Meny Stäng

Trivselregler

Allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset eller i din lägenhet ska du anmäla detta till fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns här på hemsidan samt på anslagstavlan i din port.
 • Det är förbjudet att röka utanför husentréer och i allmänna utrymmen.

Om säkerhet

 • Trapphuset ska av brand- och utrymningsskäl alltid hållas fritt från skor, barnvagnar, rollatorer, möbler och dylikt. Om du inte har plats för barnvagnen eller rollatorn i din lägenhet, kan du förvara den i cykelrummet.
 • Av samma skäl är det lika förbjudet att ställa möbler och andra föremål i källargångarna och i alla andra allmänna utrymmen.
 • Kontrollera att ytterporten och andra dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in okända personer i fastigheten.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Glöm inte att regelbundet kontrollera att den fungerar!
 • Samtliga fönster i trapphusen ska hållas stängda (på grund av olycksrisk).

Om gemensamma kostnader

 • Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 • Om du spiller något eller skräpar ned utomhus, i hiss eller trapphus är det du själv som ansvarar för att städa efter dig.
 • När du har använt tvättstugan ska du naturligtvis städa ordentligt efter dig. Städinstruktioner finns anslagna i tvättstugan.

Balkonger

 • Du får inte grilla på balkongen. Vill du grilla kan du göra det vid grillplatsen som finns vid port 7 eller vid uteplatsen vid port 19.
 • Skakar och vädrar mattor gör du vid den piskställning som står på baksidan av Spelvägen 1, inte från balkongen.
 • Blomlådor skall alltid hängas innanför balkongräcket.
 • Vill du sätta upp en markis på din balkong krävs tillstånd från föreningen. Vill du glasa in din balkong krävs både tillstånd från föreningen och ett beviljat bygglov från Huddinge kommun.
 • Det är absolut förbjudet att kasta ned fimpar eller annat skräp från balkongen.

Matning av fåglar och andra djur

 • Matning av fåglar och harar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Gården

 • Du som är föräldrar ansvarar för att dina barns leksaker och cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 
 • Har du använt ute- eller grillplatsen ska du naturligtvis städa efter dig samt ställa i ordning möblerna. Om du har grillat, se till att grillkolet har slocknat ordentligt innan du slänger det.

Husdjur

 • Du som har husdjur ska se till att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Hundar får inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och tvättstuga.
 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 07 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Ska du ha fest eller utföra renoveringsarbeten så ser vi gärna att du informerar grannarna i god tid innan.
sv_SESvenska