Meny Stäng

Förråd och lokaler

Källarförråd

Till alla lägenheter hör ett förråd som är beläget i källaren. Källarförråden är numrerade på samma sätt som lägenheterna: bor du i ex lägenhet nr A024 är det källarförråd nr 24 som är ditt. Förrådet ska alltid vara låst med ett hänglås, även om det är tomt. Skulle du upptäcka att ditt förråd används av en okänd person anmäler du detta till vicevärden.

Det är du själv som ansvarar för att hålla ditt förråd i gott skick. Tänk på att inte förvara stöldbegärliga saker i förrådet då det inte är säkert att ditt försäkringsbolag ersätter dig vid en eventuell förlust. Observera att det är helt förbjudet att förvara brandfarliga varor i förrådet. Av säkerhetsskäl är det inte heller (ens tillfälligt) tillåtet att ställa saker i källargångarna.

I vissa lägenhetsförråd finns det radiatorer, rensluckor på avloppsledningar eller injusteringsventiler på rörledningar. Då föreningen kan behöva komma åt ovanstående för service, är dessa förråd försedda med ett särskilt hänglås som fastighetsskötaren har en nyckel till. Flyttar du från din lägenhet ska hänglåset lämnas kvar på förrådsdörren. Följande förråd omfattas:

  • Spelvägen 1: 6, 8, 10, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 45 samt 50
  • Spelvägen 3: 63, 68, 79, 81, 84, 85 samt 100
  • Spelvägen 5: 105, 107, 125, 126, 127, 134, 139 samt 140
  • Spelvägen 7-21: 156, 164, 169, 170, 182, 183, 189, 190 samt 198

Hyra ett extra förråd eller en lokal

Om du behöver mer förvaringsplats än vad ditt källarförråd tillåter, finns möjligheten att hyra ett extra förråd eller en lokal av föreningen. De är mellan 2 m2 och 33 m2 stora och månadskostnaden är satt utifrån antalet disponibla kvadratmeter. Det är inte tillåtet att använda förrådet till verksamhet som är störande eller farlig för de boende i huset. Du är fri att inreda din lokal som du vill, förutsatt att inredningen är anpassad efter utrymmets brandsäkerhetsklass. I övrigt gäller föreningens allmänna ordningsregler.

Har du några frågor alternativt vill hyra ett extra förråd eller en lokal kontaktar du vicevärden. Kontaktuppgifter till vicevärden hittar du här.

Förvaring av cyklar, rollatorer och barnvagnar

Alla våra hus har sina egna cykelrum där du kan ställa din cykel, rollator och/eller familjens barnvagn när den inte används. Av brandsäkerhetsskäl får du inte ställa någon av dessa saker i trapphuset, i källargångar eller utanför cykelrummet. Inte heller är det tillåtet att låsa fast dem i element eller de rör som löper längs med väggen i vissa källarrum. Gör du det ändå kommer föreningen se till att ditt föremål blir flyttat till närmaste cykelrum.

Pulkor och snowracers kan du under vintersäsongen ställa i cykelrummet i mån av plats.

Portabla kolgrillar får du under säsong förvara i cykelrummet ENDAST då de är tömda på allt grillkol. Eventuella behållare med tändvätska (max 10 liter) ska du förvara på balkongen (och då gärna i ett skåp) när du inte använder den.

Förvaring av mopeder och MC

Har du moped eller en MC måste du parkera den utomhus eller i ett garage då föreningen inte har något lämpligt utrymme att förvara dem i. På grund av hög brandrisk är det förbjudet att ställa sådana fordon i våra cykelrum eller källare.

Lokaler för kalas och andra sammankomster

Föreningen har för närvarande inga lokaler som lämpar sig att hyra vid t ex kalas, möten eller övernattningar. Ska du ha fest eller anordna ett möte rekommenderar vi istället att du hyr Timmerstugan i trevliga Stortorpsparken, som ligger precis nedanför Tjäderstigen. Mer information om Stortorpsparken finns på deras hemsida.

Vill du kalasa utomhus har vi en uteplats med bord och bänkar vid port 19, samt en grillplats under tak vid port 7. Du behöver inte boka plats – först till kvarn gäller!

sv_SESvenska