Meny Stäng

Styrelse och förvaltning

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att förvalta vår gemensamma egendom och verkställa det vi medlemmar har beslutat vid årsstämman. Lite kort betyder det att styrelsen ansvarar för att se till att vår fastighet och boendemiljö både i stort och smått är fungerande, lagenlig och i gott skick.

Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av:

Valberedning

Valberedningen arbetar under året med att ta fram förslag till kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen eller ha andra förtroendeuppdrag. Är du intresserad av uppdrag för föreningen? Kontakta valberedningen:

  • Antonio Yudego
  • Margareta Bergmo
  • Sohag Mirza

Du når valberedningen på föreningens e-postadress: brf.prinsessan@gmail.com.

Stadgar

Stadgarna för Brf Prinsessan

Ekonomisk förvaltning

Det är Förvaltnings AB Castor i Sundsvall som har den ekonomiska förvaltningen av vår förening. De sköter vår bokföring, ser till att våra fakturor blir betalda, skickar ut våra inbetalningsavier och administrerar alla lägenhetsöverlåtelser. Sedan sommaren 2019 tar de också hand om allt som rör uthyrningen av våra parkeringsplatser och garage.

Kontaktuppgifter till Castor hittar du här.

Vicevärd och teknisk förvaltning

Vi har också en vicevärd. Vicevärden agerar på uppdrag av styrelsen och arbetar främst med den s k tekniska förvaltningen av vår fastighet. Oftast innebär det projektering, ledning och uppföljning av olika projekt som rör besiktningar, reparationer och renovering, men även annat som styrelsen önskar få hjälp med. Kontaktuppgifter till vice värden hittar du här.

Fastighetsskötsel och teknisk drift

Det är Trångsunds trädgård och fastighet (TTF) som sköter om vår fastighet. Förutom att kontrollera att husens tekniska funktioner (värmevattenavloppventilation osv) fungerar som de ska, har de också hand om bland annat gräsklippning och snöröjning på vårt område. Du kontaktar dem vid fel på ex tvättstugeutrustning och portlås, vid trasig inom- eller utomhusbelysningskadegörelseblockerade källargångar etc.

Fastighetsskötarens huvudsakliga uppgift är att åtgärda sådana fel som faller inom föreningens ansvarsområde (du kan läsa mer om detta under ”Våra lägenheter”). Du kan dock även få hjälp med sådant som du egentligen själv ansvarar för, som t ex att rensa vattenlåsen i kök och badrum, men då på egen bekostnad. För prisuppgift, vänligen kontakta TTF. Kontaktuppgifter till TTF hittar du här.

sv_SESvenska