Meny Stäng

Köpa och sälja bostad hos oss

Hur gör jag?

På denna sida finner du en kort sammanfattning av sådant som kan vara bra att veta när du ska sälja eller köpa en lägenhet i vår förening. Observera att det är föreningens ekonomiska förvaltare Castor som administrerar alla lägenhetsöverlåtelser och prövar frågan om medlemskap för köparen.

Obligatorisk avflyttningsbesiktning

Innan lägenheten överlåtes till ny ägare skall lägenheten genomgå en avflyttningsbesiktning. Besiktningen syftar till att säkerställa att lägenhetens alla ytskikt och installationer är i godkänt skick och att eventuella brister blir upptäckta och åtgärdade innan överlåtelsen sker. Det är föreningens vicevärd som genomför besiktningen. Kontaktuppgifter till vicevärden hittar du här.

Vart ska jag skicka överlåtelseavtalet?

Överlåtelseavtalet ska upprättas i fyra exemplar. Samtliga exemplar ska, med eventuella övriga handlingar bifogade, skickas till:

Brf Prinsessan
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

När behöver jag bifoga ytterligare handlingar? 

  • Om bostadsrättsinnehavaren har avlidit ska dödsboet anges som säljare på avtalet. Bifoga även en av Skatteverket registrerad kopia av bouppteckningen samt eventuella övriga handlingar (ex testamente).
  • Gäller överlåtelsen ett arv ska en kopia av bouppteckningen samt eventuellt övriga handlingar (ex testamente) bifogas.
  • Gäller överlåtelsen bodelning bifogas en kopia på bouppdelningsavtalet.
  • Gäller överlåtelsen en gåva ska gåvobrevet bifogas.

Vilka avgifter tar föreningen ut?

Vid försäljning tar föreningen ut 2,5 % av basbeloppet i överlåtelseavgift av köparen. Vid tiden för överlåtelsen kommer föreningen att skicka ut en ny avi för inbetalning av månadsavgiften till köparen, där överlåtelseavgiften har lagts till.

Vid pantsättning och omläggning av lån tar föreningen ut en avgift om 1 % av basbeloppet.

Jag behöver hjälp – vem kan jag fråga?

  • Vid frågor som rör överlåtelsen, pantsättning, bodelning, avgifter, kontrolluppgifter eller dylikt kontaktar du föreningens ekonomiska förvaltare Castor.
  • Har du frågor som rör själva föreningen och/eller den lägenhet du är intresserad av att köpa rekommenderar vi att du i första hand läser igenom den information som finns här på hemsidan. Hittar du inte svaret på din fråga här kan du ställa din fråga via mejl till styrelsen.
sv_SESvenska