Meny Stäng

Parkeringsplatser och garage

Parkeringsplatser

Föreningen har drygt hundra parkeringsplatser, både med och utan timerstyrd motorvärmare, för uthyrning. Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats kontaktar du Castor, som kommer att meddela dig så fort det finns en ledig plats. Hur länge du måste vänta beror på hur många det är som står i kön före dig samt på omsättningen av platserna.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkerings- eller garageplats i andra hand. Vid avflyttning återgår platsen till föreningen för uthyrning enligt kölistan. Platsen kan alltså inte överföras till en annan lägenhetsinnehavare, ej heller till köpare vid försäljning.

Parkeringsförbud gäller på hela området

På föreningens område råder parkeringsförbud dygnet runt. Vi vill uppmana dig som parkerar på gatan att inte ställa dig så att du blockerar in- och utfarten till höghusen, då det kan försvåra både tillgängligheten och eventuella räddningsinsatser. Du som ofta besöker någon av våra boende i tjänsten kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd hos föreningens vicevärd.

Parkering på gatan

För närvarande är det avgiftsfritt att parkera på gatorna runt vår fastighet. Observera dock att Huddinge kommun har infört en så kallad ”servicedag” då Spelvägen ska vara helt utrymd. Vilken dag och tid detta gäller finns skyltat vid infarten utanför Spelvägen 21.

Garageplatser

I låghuset finns det 41 stycken garageplatser för uthyrning: 28 stycken på 14 m2 och 13 stycken på 16 m2. När det är din tur att få en garageplats kommer du att bli tilldelad ett av de mindre garagen. En separat kölista finns för den som redan har en garageplats men önskar byta till ett större garage.

Då garagen är belägna i låghuset gäller särskilda brandskyddsregler som är framtagna av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dessa måste alla hyresgäster rätta sig efter. De fullständiga reglerna står i ditt garageavtal, men i stort är det följande som gäller:

  • Garagen är till för uppställning av motorfordon, dvs personbil, moped eller MC. Släpvagnar, cyklar och dylikt räknas inte hit.
  • Utöver ditt fordon får du förvara en uppsättning med däck (dvs 4 stycken), en reservdunk, icke brandfarliga bilvårdsprodukter samt bilrelaterade handverktyg (exempelvis domkraft, fälgkors eller dyl).

Det är förbjudet att:

  • Använda garaget som förråd, verkstad eller till annan verksamhet än som uppställningsplats av motorfordon.
  • Förvara alla slags brandfarliga och lättantändliga kemikalier såsom; motoroljor, rostskyddsmedel, alla slags sprayburkar (oavsett innehåll), koncentrerad spolarvätska, gasol, acetylen, T-röd, förtunning, tändvätska, diesel, eldningsolja etc.
  • Förvara lättantändliga material som kartonger, möbler, fritidsutrustning, virke osv.
  • Ladda elbil i garaget p.g.a. elnätets kapacitet och brandrisken.
  • Hyra ut garaget i andra hand. Garageavtalet är, liksom övriga avtal som har ingåtts med föreningen, personligt och kan därför ej överlåtas.
  • Underlåter du att följa de uppsatta reglerna kan ditt garageavtal komma att bli förverkat. För mer information om brandsäkerhet i flerbostadshus se publikationen ”MSB (2011). Brandsäkerhet i flerbostadshus (MSB0090-09)” på MSB:s hemsida.

Kan jag tvätta bilen i garaget?

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garaget då samtliga garage saknar golvbrunnar. Det är enligt rådande lagstiftning inte förbjudet att tvätta bilen utanför garaget, däremot är det av miljöskäl olämpligt då sköljvattnet innehåller miljögifter som riskerar att rinna rakt ut i Drevviken. Behöver du tvätta din bil hänvisar vi till närmaste bilvårdsanläggning. Mer om detta kan du läsa på Stockholm vatten och avfalls hemsida.

sv_SESvenska