Menu Close

Parkeringsplatser och garage

Parkeringsplatser

Föreningen har drygt hundra parkeringsplatser, både med och utan timerstyrd motorvärmare, för uthyrning. Om du vill ställa dig i kö för en parkerings- eller garageplats, kontaktar du vicevärden via vårt contact form, som kommer att meddela dig så fort det finns en ledig plats. Hur länge du måste vänta beror på hur många det är som står i kön före dig samt på omsättningen av platserna.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkerings- eller garageplats i andra hand. Vid avflyttning återgår platsen till föreningen för uthyrning enligt kölistan. Platsen kan alltså inte överföras till en annan lägenhetsinnehavare, ej heller till köpare vid försäljning.

Parkeringsförbud gäller på hela området

På föreningens område råder parkeringsförbud dygnet runt. Vi vill uppmana dig som parkerar på gatan att inte ställa dig så att du blockerar in- och utfarten till höghusen, då det kan försvåra både tillgängligheten och eventuella räddningsinsatser. Du som ofta besöker någon av våra boende i tjänsten kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd hos föreningens vicevärd.

Parkering på gatan

För närvarande är det avgiftsfritt att parkera på gatorna runt vår fastighet. Observera dock att Huddinge kommun har infört en så kallad ”servicedag” då Spelvägen ska vara helt utrymd. Vilken dag och tid detta gäller finns skyltat på gatorna.

Garageplatser

I låghuset finns det 41 stycken garageplatser för uthyrning: 28 stycken på 14 m2 och 13 stycken på 16 m2. När det är din tur att få en garageplats kommer du att bli tilldelad ett av de mindre garagen. En separat kölista finns för den som redan har en garageplats men önskar byta till ett större garage.

I garagen gäller särskilda brandskyddsregler som är framtagna av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dessa och några andra regler måste alla hyresgäster rätta sig efter. Följande gäller:

  • Det är hyresgästens ansvar att ha fordon som förvaras i garaget försäkrade för brand. (Det ingår oftast i hel- halv- och avställningsförsäkring men inte i endast trafikförsäkring)
  • Av brandrisk och p.g.a. elnätets kapacitet får under inga omständigheter laddning av elfordon, t.ex. elpersonbil, el-MC, elmoped, elcykel eller elsparkcykel i garaget ske. Inte heller får laddning av andra produkter som t.ex. mobiler, datorer, handhållna maskiner som innehåller litiumjonbatterier ske. Förvaring av dessa fordon och produkter utan laddning får dock ske.
  • Tänk på att om du varit med om en krock med din el- eller hybridbil så måste den stå utomhus tills en verkstad sett över skadorna.
  • MSBs regler om brandsäkerhet i flerbostadshus skall följas. Förvaring av brandfarliga och lättantändliga kemikalier eller andra material får ej förekomma. Till dessa räknas bl.a. koncentrerad spolarvätska och sprayburkar men även möbler mm.
  • Det är inte tillåtet att använda garaget för annat än vad som anges under punkt 3, Användning, på sida 1 alternativt för motorcykel eller moped. Fordon med gastank (CNG) får inte förvaras i garaget. Om så skulle ske har hyresvärden rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan.
  • Parkering utanför garageporten är inte tillåtet annat än för tillfälliga serviceåtgärder och då under uppsikt.
  • Biltvätt eller utspolning av vatten utanför garaget får inte förekomma vid frostrisk.
  • Hyresgästen har inte rätt att överlåta eller andrahandsuthyra garaget utan medgivande från hyresvärden.

Underlåter du att följa de uppsatta reglerna kan ditt garageavtal komma att bli förverkat. För mer information om brandsäkerhet i flerbostadshus se publikationen ”Brandsäkerhet i flerbostadshus” och ”Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö” på MSB:s hemsida.

en_GBEnglish (UK)