Meny Stäng

Ekonomi och underhåll

Föreningsstämma

En gång om året, oftast i maj, har vi en ordinarie föreningsstämma. Där har du, som delägare i föreningen, chans att få veta mer om föreningens ekonomi och möjligheten att vara med och besluta om föreningens framtid. Kanske har du ett förslag på hur vi skulle kunna förbättra något i vår boendemiljö eller något annat ärende som du vill ta upp? Då kan du skriva en motion till stämman! Senaste inlämningsdatum för motioner är den 1 mars.

Är du nyfiken på hur det är att vara med i styrelsen? Anmäl ditt intresse till föreningens valberedning! Föreningen är alltid i behov av pigga styrelsemedlemmar med lite tid över och ett intresse för fastighetsförvaltning. Under verksamhetsåret 2020/2021 består valberedningen av Jessica Sundh Borrfors (sammankallande), Margareta Bergmo samt Antonio Yudego.

Senaste föreningsstämman

Vår senaste föreningsstämma höll vi den 24 maj i matsalen på Trångsundsskolan med 25 närvarande medlemmar.
Ordförande Rolf Lindberg summerade år 2021 där föreningen installerat porttelefoner och trygghetskameror i varje port, allt till en kostnad på 1,8 miljoner som är självfinansierat.
Föreningen har trots denna investering kunnat redovisa ett positivt resultat på 1.801.406 kronor, mycket drivet av låga räntor, inga negativa överraskningar samt en god förvaltning.

Den enda inkommen motionen/förslaget som inkommit till stämman, den om att avyttra lokalen där restaurang Oasen finns, avslogs med majoritet.

En förändring skedde i val av styrelse, suppleant Magnus Andersson ersattes av Afshin Rokkgireh.

Här ser du styrelsens sammansättning.

Kallelser till föreningsstämman
Årsredovisningar
Protokoll från föreningsstämman

Underhåll

Föreningen arbetar ständigt för att modernisera och förbättra vår fastighet. Här kan du ta del våra kommande planer samt se ett urval av de underhållsåtgärder som vi har utfört under de senaste åren.

Planerade underhållsåtgärder
 • 2022: Målning av p-platser
 • 2022: Byte av fjärrvärmeväxlare och upprustning av undercentral
 • 2022: Nya köksfönster och balkongdörrar i låghuset
Tidigare underhållsåtgärder
 • 2021: Nytt skalskydd
 • 2021: Ny belysning i trapphus i låghusen
 • 2021: Ny belysning i källargångar
 • 2020: Nya portar i låghusen
 • 2020: Energideklaration utförd (samtliga hus)
 • 2020: Nödbelysning trapphus (port 3 och 5)
 • 2019: Nödbelysning trapphus (port 1)
 • 2019: Renovering av tak (port 1, 3 och 5)
 • 2018: Fasadrenovering etapp 2/4 (port 7-13)
 • 2018: Byte av utomhusbelysning (hela området)
 • 2018: OVK (godkänd)
 • 2013-2014: Stambyte och badrumsrenovering (samtliga hus)
sv_SESvenska