Meny Stäng

Arbetet med byte av fjärrvärmeväxlare och upprustning av undercentral

Föreningen har gjort en stor investering i vår inkommande fjärrvärme central på Spelvägen 1. Den är numera helt utbytt till en ny och modern anläggning. Vi har därmed kunnat koppla bort den tidigare undercentralen belägen i Spelvägen 13.

Om dina element susar eller låter så kan de innehålla luft. Ett annat vanligt tecken är att element är varma längst ner men kalla längst upp eller att bara ena sidan av element är varmt eller att det är kallt i lägenheten. De behöver då luftas och du kontaktar fastighetsskötaren för det här.

Anledningen till denna manöver är att föreningen ville säkerställa distributionen av värme till föreningen, nuvarande anläggning levde på övertid.

Arbetet inleddes i slutet på augusti och det har varit tillfällen när värmen inte distribuerats bra när pågående renoveringsarbeten pågått, vilket vi också kunnat uppleva.

Vi kan redan notera att elförbrukningen har minskat på Spelvägen 1 där fjärrvärme centralen är installerad med 20 % i september.

Vi är hittills mycket nöjda med denna investering som kostar i runda tal 1 miljon kronor, som är från egna medel, inga nya lån har tagits upp.

sv_SESvenska