Meny Stäng

Årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma ägde rum i Trångsundsskolans matsal dit ett drygt tjugotal medlemmar hade hittat en härlig försommarkväll den 24 maj.

Ordförande Rolf Lindberg öppnade mötet med att ge en översikt av föreningens status när det gäller ekonomi och kommande större underhållsarbeten.

Under 2022 har föreningen haft ett större projekt som omfattar byte av låghusets köks- och balkongdörrar, i samtliga 48 lägenheter, till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. Det var planlagt att lägga ut detta på 2 år, men föreningen valde att göra det i ett svep. Därav hamnade årets resultat på minus knappa 300.000 kronor, hade föreningen tagit detta på 2 år, som planerat, så hade vi haft ett överskott på 400.000 kronor.

Föreningens ekonomi är stark, vi har en skuld på under 3.000 kr/kvm, vilket är väldigt lågt. Dock kommer räntorna att påverka oss ordentligt tillsammans med ökande energikostnader framöver.

För år 2023 så har föreningen ett projekt att byta ut vår gamla värmecentral i Spelvägen 1 och undercentralen i Spelvägen 13, allt för att säkerställa värmesystemet. Kostnaden är cirka 1 miljon kronor.

Vi fick också lite förändringar i styrelsen då Afshin Rokkgireh lämnade som suppleant och sedan lämnade även Marcus Jillehed som ledamot efter att ha suttit 16 år i styrelsen.

Nya i styrelsen är John Douglas som suppleant och Jessica Sundh Borrfors som ledamot.

Det förslag till ändring av stadgar som styrelsen föreslagit, att man kan välja extern person till styrelsen, godkändes av mötet, med 2 reservationer.

sv_SESvenska