Meny Stäng

Avgiftshöjning enligt plan

De svenska bostadsrättsföreningarna genomgår just nu en svår tid då vi har kraftiga höjningar av energi- värme- och framför allt räntekostnader. Vår förening BRF Prinsessan kan inte heller undgå höjningar, men kan hålla oss till planen att höja avgiften för lägenheter med 3% vartannat år. Avgiften höjs därmed 3% från och med 1 januari 2023. Det är sensationellt lågt i dessa tider och beror bl.a. på den låga belåningen om 3100 kronor per kvm. Vi kan konstatera att vissa grannföreningar ligger på 7500 kronor i belåning per kvm (kvadratmeter av lägenhet).

Vi kan se att intresset att köpa lägenheter i vår förening under 2022 har dubblerats, och det beror sannolikt på att köpare vill ha en ekonomiskt stabil förening.

Styrelsen är trygga med denna höjning och den starka finansiella situationen som vår förening har. Detsamma gäller de investeringar som ligger framför oss. Redan nästa vecka kommer vi att byta köksfönster och balkongdörrar i låghusets 48 lägenheter, enligt plan. Den investeringen tas med egna medel, inga nya lån tas upp.

sv_SESvenska