Meny Stäng

Byte av fjärrvärmeväxlare och upprustning av undercentral

Vi planerar att under hösten byta fjärrvärmeväxlare och upprusta undercentralen. Utrustningen är gammal och behöver bytas. Den nya kommer dessutom ge större möjlighet till injustering och optimering vilket ger kostnadsbesparingar.

Vår förhoppning är att kunna göra detta i år innan vinterkylan.

sv_SESvenska