Meny Stäng

Information om portar i låghusen

Styrelsen har upphandlat byte av entréportar i låghusen av Nibema som
även monterat portarna i höghusen. Arbetet kommer att utföras port för
port och beräknas ta 1 dag per port. Planerad start är måndagen 30
November och man börjar på Spelvägen 7.

Efter att portarna bytts ut kommer även stenläggningen på stegen att
snyggas till. Arbetet kommer att pågå dagtid.

Installation av porttelefoner och annan teknisk utrustning kommer att ske
preliminärt under december – januari.

Vid eventuella frågor kan Du kontakta vicevärden Kenneth Berglund på
telefon 070 – 600 9653.

Önskar Du mejla så nås föreningen på mejl-adressen:
Brf.prinsessan@gmail.com

Vänligen
Styrelsen
27 november 2020

sv_SESvenska